Copywriting

Fokusta tarkemmaksi ja lisää myyntiä

  • Palvelut
  • Copywriting - tekstillä myyntiä

Copywriter-palvelut ja sisällöntuotanto

Kun vaaditaan yrityksen tuotteiden fokusoimista kohderyhmäänsä ja siihen liittyvää tekstituontantoa, kampanjointia tai tuotelansaarausta, Copywriter vie tavoitteen maaliin. Copywriterin keskeinen tavoite on saada tekstin keinoin asiakas tekemään haluttu toiminto, kuten ostopäätös tai yhteydenotto.

Copywriter pyrkii muokkaamaan yrityksen tekstin ja viestin niin, että se myy: vähentää oston esteitä ja kiillottaa tuotteen tai palvelun näyttämään markkinoiden parhaalta ratkaisulta asiakkaan tai kohderyhmän ongelmaan. Copywritingissä sovelletaan myynnin psykologiaa.

Copywriteria tarvitaan, kun haluat positoida yrityksen viestintää, tuotteita tai palveluita eri kohderyhmille. Laajimmillaan copywriting tarkoittaa strategiaan pohjautuvien viestintä- ja markkinointikonseptien laatimista. Selkeät konseptit auttavat pitämään brändin viestinnän yhtenäisenä ja kertomaan brändin tarinaa tunnistettavalla ja mielenkiintoisella tavalla.

Copywriting nivoutuu yrityksen tavoitteisiin, sisältöstrategiaan ja sisällöntuotantoon. Sisältöstrategia on yrityksen tavoitteista johdettu suunnitelma siitä, miten sisältöjen avulla vaikutetaan valittuihin kohderyhmiin missäkin kanavassa ja miten oikeanlaisia sisältöjä tuotetaan liiketoiminnan parantamiseksi. Sisällöntuotanto tarkoittaa yleisesti ottaen hyödyllisen tuottamista yrityksen kohderyhmälle ja sen fokus on informatiivisempaa, kuin copywriting. Sisällöntuotanto käsittää tekstin lisäksi myös esim. esitykset, oppaat, videot ja kuvat. Sisällöntuotanto terminä onkin laajempi käsite kuin copywriting, vaikka usein Copywriter tuottaakin myös ainakin tekstisisältöä myös sisällöntuottajan roolissa. Sisällöntuotannon tavoite voi olla vaikkapa pienentää yrityksen tukipalveluiden tarvetta tai nostaa yrityksen sijoittumista hakukoneissa, copywriting on aina myyntikeskeistä.

Laita kampanja toimimaan

Hyödynnä copywriter-palveluitamme kun

  • Suunnittelet uuden tuotteet lanseeraamista
  • Muutat yrityksesi strategisia tavoitteita tai pohdit uusia kohderyhmiä
  • Teet kampanjointia esim. kampanjasivuston tai landing pagen (laskeutumissivu) avulla
  • Julkaiset lehdistötiedotteita
  • Haluat uudistaa verkkoviestintäsi sisällön
  • Verkkosivuston uudistuksen yhteydessä.

Arvioita tekstisisältösi

Copywriting ei tarkoita massiivista tekstien uudelleenkirjoitusta. Voimme käydä esimerkiksi sivustouudistuksen yhteydessä käydä sisällöt läpi, arvioida niitä suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja tehdä sovitusti tarvittavaa viilausta. Copywriterillamme on vuosikymmenten kokemus alalta. Ota yhteyttä alta kun haluat keskustella copywriter-palveluista tai sisällöntuotannosta:

Kari-Pekka Mikkola (Kotisivutehdas)
Puh. 050 592 1251

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Soita 050 592 1251 tai lähetä email

Copyright 2024 © Kotisivutehdas | Lue tietosuojasta ja evästeistä